Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52144
Title: Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03
Authors: Bùi, Minh Hồng , người hướng dẫn
Phạm, Thị Chuyền
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 80 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự và tố tụng Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52144
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005686.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.