Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52198
Title: Áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, qua thực tiễn Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Lê, Thị Bích Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52198
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005231.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.