Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52322
Title: Tư tưởng quyền con người của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trước cách mạng tháng 8/1945 : Luận văn ThS. Luật (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Hoàng Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Nguyễn, Trọng Hoàng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 80 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52322
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004820.pdf
  • Description : 
  • Size : 631.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.