Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52583
Title: Phòng, chống buôn bán người ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Khắc Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Quang
ANHTUAN
Keywords: Buôn bán người;Pháp luật Việt Nam;Quyền con người
Issue Date: 2014
2014-12-31
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52583
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004035_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 789.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.