Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52787
Title: Giá trị pháp lý của văn bản công chứng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Minh Mẫn , Người hướng dẫn
Đỗ, Đức Hiển
Keywords: Văn bản công chứng;Công chứng;Pháp luật Việt Nam;Giá trị pháp lý
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Làm rõ và có hệ thống hơn cơ sở lý luận về giá trị pháp lý của văn bản công chứng. Phân tích nội dung, đánh giá thực trạng pháp luật về giá trị pháp lý của văn bản công chứng, những bất cập, hạn chế, nhất là trong việc áp dụng pháp luật trên thực tế còn nh (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52787
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002682_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 461.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.