Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54041
Title: Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10
Authors: Trần, Chiến Thắng
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý thị trường;Nhà chung cư
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến quản lý thị trường nhà ở chung cư. Từ phân tích thực tiễn công tác quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á, đã rút ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế của thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố Châu Á. Đưa ra một số bài học cho công tác quản lý thị trường nhà ở chung cư tại Hà Nội, đồng thời kiến nghị một số giải pháp, áp dụng cho Hà Nội. Mỗi thành phố và mỗi giai đoạn phát triển tuy có những đặc thù riêng về điều kiện kinh tế - xã hội, song cũng có những điểm tương đồng nhất định. Xuất phát từ những thành công và thất bại về quản lý TTNOCC của một số thành phố ở Châu Á, luận văn kiến nghị một số giải pháp áp dụng cho Hà Nội trong quản lý TTNOCC tầm nhìn tới năm 2030.Áp dụng về hình thức cho thuê nhà ở xã hội: Xác định rõ các đối tượng được ưu tiên như: nhóm người cao tuổi, người tàn tật và hộ gia đình có thu nhập rất thấp…, những đối tượng không có đủ điều kiện mua nhà hoặc thuê nhà theo giá thị trường.Từ các đối tượng cụ thể, xác định mục đích ở, thời gian thuê, nguồn vốn xây nhà cho thuê và tỷ lệ % giá cho thuê so với giá thị trường. Áp dụng và kiểm soát giá nhà chung cư và nạn đầu cơ: Người mua căn hộ chung cư của Nhà nước phải tham gia đấu giá căn hộ này, người trả giá cao nhất được mua nhưng trước đó họ phải mua một lượng nhất định trái phiếu Chính phủ. Thành phố cũng ban hành quy định người đã mua một căn hộ lần đầu thì sau 5 năm không được tham gia đấu giá mua căn hộ thứ 2. Bên cạnh đó, Thành phố cũng nên giao Cơ quan cảnh sát điều tra điều tra việc trốn thuế mua bán bất động sản và điều tra nguồn gốc tiền mua bất động sản. Những đối tượng đầu cơ cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Áp dụng về cải tạo chung cư cũ: Nút thắt trong việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là khi không làm tăng dân số cơ học, không chất tải hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thì khó đảm bảo khả năng cân đối đầu tư của nhà đầu tư về lợi nhuận. Hà Nội nên bỏ tiền hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đầu tư cải tạo, hạn chế việc tăng dân số cơ học làm quá tải hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Description: 116 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54041
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008318.pdf
  • Description : 
  • Size : 955.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.