Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54249
Title: Phật giáo và quan điểm của Phật giáo về trí tuệ
Authors: Lê, Ngọc Cương
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo;Trí tuệ
Issue Date: 2011
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2011 ; 4 tr. ; TNS08433
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54249
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08433.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.