Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54278
Title: Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano tại các vị trí chọn lọc ứng dụng cho các linh kiện vi cơ điện tử : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Trần Thuật, Người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Chung, Người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Hiệu
Keywords: Vật liệu và linh kiện nano;Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano;Linh kiện vi cơ điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu nghiên cứu phương pháp, quy trình của mạ không điện cực nickel để thu được kết quả tốt nhất. - Đã thực hiện thành công bằng phương pháp mạ không điện cực nickel lên trên bề mặt mẫu nhôm khối nguyên chất, màng mỏng bằng phương pháp bốc bay và phương pháp phún xạ. Tỷ lệ nickel lắng đọng trên 90% - Khảo sát và khống chế được chiều cao cột nickel theo thời gian mạ. - Mạ nickel tại các vị trí chọn lọc cần thiết sẽ đóng vai trò vừa làm cột đỡ cho các cấu trúc màng mỏng kích thước nhỏ đặt bên trên, vừa dẫn điện giữa hai lớp màng mỏng bên trên và bên dưới cột nickel. - Kết hợp với các kết quả khác trong nhóm nghiên cứu để chế tạo vi mảng cảm biến hồng ngoại.
Description: 70 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54278
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LVTS-DNHIEU.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.