Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54374
Title: Biến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực Bắc Trung Bộ trong những thập kỷ gần đây
Authors: Nguyễn Quang Huy
Keywords: Biến đổi;Khí hậu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa sau đại học
Description: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54374
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003472.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.