Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54478
Title: Nghiên cứu, đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đến năng suất lúa tại tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn Lê Hà Phương
Keywords: Lúa;Quảng Bình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54478
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003527.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.