Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54484
Title: Báo chí Công an Nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay
Authors: Hoàng Văn Phong
Keywords: Báo chí Công an Nhân dân
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 137 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54484
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004837.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.