Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54513
Title: Tổ chức Đại lễ Vesak 2008: Phật giáo tôn vinh các giá trị nhân bản
Authors: Nguyễn, Thế Doanh
Keywords: Phật giáo;Đại lễ Vesak
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 1 tr. ; TNS07608
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54513
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07608.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.