Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54580
Title: Đưa Việt Kiều về gần hơn với quê hương
Authors: Thích Chơn Thiện
Keywords: Việt kiều
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 5/2008 ; 2 tr. ; TNS07642
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54580
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07642.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.