Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54593
Title: Tìm hiểu về con đường xuất gia của những người nghèo khổ trong xã hội Ấn Độ ngày xưa
Authors: Bùi, Đăng Khoa
Keywords: Ấn Độ;Xuất gia;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 5/2008 ; 3 tr. ; TNS07653
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54593
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07653.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.