Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55088
Title: Sự vĩ đại của Đức Phật
Authors: Thích Viên Giác
Keywords: Giáo lý;Đức Phật;Phật giáo
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Thích, Viên Giác. (2012). Sự vĩ đại của Đức Phật. Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1/2012, 3 tr.
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Phật học
Abstract: Đức phật là một con người có nhân cách đặc biệt siêu phàm, có một không hai trong lịch sử nhân loại.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55088
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07678.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.