Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55499
Title: Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền
Authors: Đặng, Minh Tuấn
Keywords: Vị trí, vai trò;Biểu tình;Quyền biểu tình;Xã hội dân chủ pháp quyền
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Abstract: Ở nước ta vẫn còn có rất nhiều quan niệm, cách nhìn, cách ứng xử khác nhau về biểu tình và quyền biểu tình của công dân, thậm chí coi biểu tình là những hành vi có hại đối sự phát triển, chính thể và sự ổn định chính trị - xã hội. Bài viết này phân tích làm rõ vị trí, vai trò không thể thiếu của biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền.
Description: tr. 49-54
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55499
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4078-85-7630-1-10-20170712.pdf
  • Description : 
  • Size : 255.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.