Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57228
Title: Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự góp phần bảo vệ quyền lợi con người trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Keywords: Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình;bảo vệ quyền lợi con người;xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 4
Abstract: Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng và bảo đảm.
Description: tr. 23-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57228
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3024-1-5448-1-10-20161129.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.