Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57287
Title: Những vấn đề đặt ra từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Quy chế dân chủ;Xã
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 2
Abstract: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là một văn bản pháp luật được Uỷ ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khoá XI đã thông qua vào ngày 20 tháng 4 năm 2007 (Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, và được Chủ tịch nước Việt Nam ra lệnh công bố trên toàn quốc. Đây là văn bản quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn[4] và là văn bản pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Tính đến nay Pháp lệnh là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất (không kể Hiến pháp Việt Nam) quy định về vấn đề dân chủ ở cấp xã.
Description: tr. 39-45
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57287
ISSN: 2588-1167.
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2710-1-6618-1-10-20170110.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.