Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57324
Title: Ủy quyền trong luật điều ước quốc tế
Authors: Lê, Văn Bính
Keywords: ủy quyền;luật;điều ước Quốc tế
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Lê, V. B. (2004). Ủy quyền trong luật điều ước quốc tế. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, 20, 4, 31-38.
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế - Luật
Abstract: Ngày nay, trong quan hệ quốc tế và đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, số lượng điều ước quốc tế (ĐƯQT) vể các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và nước ngoài ngày càng nhiều, do dó Luật ĐƯQT có vai trò quan trọng ". Việc tìm hiểu nghiên cứu trình tự, thủ tục, cách thức, các giai đoạn trong đàm phán và nghiên cứu các vấn đề như: các chức danh không cần uy quyền và các chức danh cần phải được uy quyền trong đàm phán và ký kết ĐƯQT là cần thiết đối với độc giả nói chung và đối với những ai quan tâm đến Luật Quốc tế và Luật ĐƯQT nói riêng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57324
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2947-1-5338-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.