Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57382
Title: Lại đọc "Báo Ân Tự Khánh"
Authors: Nguyễn, Tọa
Keywords: Báo Ân
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Báo Ân Tự là ngôi Chùa cổ của làng Trúng Đích
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học 1997 ;1tr. ; TNS10914
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57382
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10914.pdf
  • Description : 
  • Size : 928.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.