Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57386
Title: Mười Đệ tử tỷ khiêu lớn nhất Đa Văn đệ nhất A-Nan-Đà
Authors: Huyền, Cương
Keywords: Tỷ Khiêu
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: A- Nan tôn giả là người nghe Phật giải nhiều nhất trong mười đệ tử tỉ khiêu lớn của Phật Đà
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học 1997 ;4tr. ; TNS10918
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57386
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10918.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.