Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57391
Title: Buổi bình minh của Pháp Bụt trên quê hương Việt Nam
Authors: Huyền Cương
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Góp nhặt thông tin, dữ liệu -- Phác họa buổi bình minh của pháp Bụt trên quê hương Việt Nam -- Nhà nước Việt Nam huyền sử cuối thời các vua Hùng -- Vai trò của pháp Bụt trong tiến trình dân tộc Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2004; 8 tr. ; TNS10334
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57391
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10334.pdf
  • Description : 
  • Size : 33.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.