Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57436
Title: Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ phía cung
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Keywords: Thị trường chứng khoán;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 2
Abstract: Sự hoạt động và phát triển của thị trường nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng phụ thuộc vào sự phong phú của nhu cầu, củng như nguồn cung ứng hàng hoá dồi dào cho thị trường đó. Đây cũng là những vấn để mà các giải pháp nhằm vực dậy thị trường chứng khoán (TTCK) hiện nay luôn hướng tới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muôn để cập đến khía cạnh nguồn cung cố phiếu cho thị trường sơ cấp0 . Những vấn để kìm hãm cũng như những giải pháp thúc đẩy thị trường sẽ được trình bày trong phạm vi xem xét đó.
Description: tr. 9-15
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57436
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2914-1-5272-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.