Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57439
Title: Mối quan hệ giữa thực trạng giáo dục của thanh niên nông thôn và lựa chọn tiếp cận giáo dục của hộ gia đình
Authors: Trần, Thị Thái Hà
Ngô, Thị Thanh Tùng
Keywords: Thanh niên;nông thôn;tiếp cận giáo dục;giáo dục nông thôn;hộ gia đình nông thôn
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, T. T. T, Ngô, T. T. T. (2014). Mối quan hệ giữa thực trạng giáo dục của thanh niên nông thôn và lựa chọn tiếp cận giáo dục của hộ gia đình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục, 30, 3, 22-30.
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
Abstract: Nghiên cứu “Mối quan hệ giữa thực trạng giáo dục của thanh niên nông thôn và lựa chọn tiếp cận giáo dục của hộ gia đình” làm rõ thanh niên nông thôn có nhiều lựa chọn trong giáo dục: các bậc trong hệ thống giáo dục chính quy, giáo dục phi chính quy, giáo dục truyền thống,… Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy thực trạng học vấn của thanh niên nông thôn vẫn còn thấp và chênh lệch cao so với yêu cầu của thị trường lao động. Học vấn ấy chưa đủ để họ tìm kiếm hay tạo dựng được một ngành nghề phi nông nghiệp và ngược lại, việc khó tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp khiến họ ngập ngừng khi tiếp tục đầu tư học lên bậc học cao hơn. Giải pháp đột pháp cho vấn đề nêu trên là cải thiện công tác định hướng nghề thanh niên nông thôn và gia đình họ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57439
Language: vi
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 308-1-590-1-10-20160427.pdf
  • Description : 
  • Size : 369.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.