Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57538
Title: Hạnh nhẫn nhục của Quan Âm Thị Kính
Authors: Nguyễn, Lâm
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu vấn đề hạnh nhẫn nhục và tiểu Kính Tâm trong truyện Quan Âm Thị Kính - một áng thơ Nôm nổi tiếng vào thế kỷ 19 ở nước ta
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 3 tr. ; TNS10345
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57538
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10345.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.