Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57550
Title: Quan điểm "Vong nhị kiến" trong Thiền học của Tuệ trung thượng sĩ
Authors: Nguyễn. Đức Diện
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến một khía cạnh về nhận thức luận trong thiền học của Tuệ Trung, đó là quan điểm "Vọng nhị kiến"
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 3 tr. ; TNS10105
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57550
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10105.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.