Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57551
Title: Người sáng lập Kinh thành Thăng Long
Authors: Thế Hinh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Thăng Long
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của Kinh thành Thăng Long (Hà Nội) nói chung và đi sâu tìm hiều về người sáng lập Kinh thành Thăng Long nói riêng
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 4 tr. ; TNS10106
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57551
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10106.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.