Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57653
Title: Âm cuối của âm Hán Việt trung cổ
Other Titles: Doubting about palatal endings [-ɲ], [-c] in mid-ancient Chinese Phone via the study on Sino - Vietnamese
Authors: Nguyễn, Đình Hiền
Keywords: Ngôn ngữ;Âm Hán Việt
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 2
Abstract: Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hán cho rằng trong tiếng Hán trung cổ có 3 cặp âm cuối là: [-ŋ] [-k], [-n] [-t] và [-m] [-p]. Học giả Nhật Bản Mantaro Hashimoto và học giả Trung Quốc Tuyết Phụng Sinh lại cho rằng ngoài 3 cặp âm cuối này trong tiếng Hán trung cổ còn một cặp âm cuối mặt lưỡi [-ŋ] [-c]. Bài viết của chúng tôi bác bỏ quan điểm của 2 học giả này từ góc độ nghiên cứu âm Hán Việt.
Description: tr. 118-126
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57653
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.2.7.pdf
  • Description : 
  • Size : 216.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.