Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57660
Title: Chữ "tu" trong nhà phật
Authors: Pháp Vương Tử
Keywords: Tu;Nhà Phật
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Nếu tìm nghĩa chữ "tu" trong nhà phật thì hẳn nhiên phải có chữ "tu" ngoài nhà phật
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 2 tr. ; TNS10954
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57660
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10954.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.