Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57668
Title: Phật dạy phẩm nhất thiết phật ngữ tâm trong kinh lăng già tâm ấn
Authors: Trần An
Keywords: Phật giáo;Ngữ tâm;Kinh lăng
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Kinh lăng già tâm ấn phật chỉ thẳng tâm của con người lấy tâm truyền tâm, lấy dấu ấn tâm, làm cho chúng sinh nhận ra cái chân thật của Đạo phật
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 5 tr. ; TNS10956
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57668
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10956.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.