Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57735
Title: Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hội
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Điều chỉnh pháp luật;Điều chỉnh xã hội
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 3
Abstract: Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một trong những vấn đề cơ bản của lý luận chung về pháp luật và là vấn đề bức xúc của thực tiễn. Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một bộ phận cấu thành của cơ chế điều chỉnh xã hội.
Description: tr. 10-18
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57735
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3340-1-5956-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 448.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.