Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57798
Title: Về thuật ngữ "an sinh xã hội"
Authors: Đặng, Đức San
Keywords: Thuật ngữ;An sinh xã hội
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 1
Abstract: Ở Việt Nam, thuật ngữ "an sinh xã hội" được xuất hiện vào những năm 70 trong một cuốn sách nghiên cứu về pháp luật của một số học giả Sài Gòn. Sau năm 1975, thuật ngữ này được dùng ngày càng nhiều và đặc biệt là từ năm 1995 trở lại đây nó được dùng khá rộng rãi hơn...
Description: tr. 44-48
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57798
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3331-1-5938-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.