Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57809
Title: Lịch sử xây dựng chùa Bổ Đà: Diễn ca (tiếp theo)
Authors: Nguyên Hồng
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Bổ Đà
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Khái quát toàn bộ công lao và sự nghiệp của các sư tổ, từ trồng cây thuốc, trị bệnh cứu người đến sự nghiệp đánh giặc, giúp dân..., từ thời thượng cổ cho đén triều Đinh-Lê-Lý-Trần rồi thời Việt Minh - Khởi nghĩa chống Pháp
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 3 tr. ; TNS10131
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57809
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10131.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.