Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58536
Title: Loại hình văn bản sách giáo khoa lịch sử cho hệ Ấu học đầu thế kỷ XX qua nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược 安 南 初 學 史 略
Authors: Vũ, Văn Ngân
Keywords: Hán nôm;Lịch sử Việt Nam;Sách giáo khoa;Tiếng Việt;Văn bản Hán Nôm
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Hệ thống hóa sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cho hệ Ấu học và giáo dục 3 cấp của giai đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略. Phân tích văn bản từ góc nhìn tư liệu lịch sử và phê phán, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về văn bản học của văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略, bước đầu nêu ra những nhận xét về bộ sách giáo khoa lịch sử này trên một số phương diện. Việc đề cập đến hệ thống sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cũng như việc phân tích văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略 có ý nghĩa trong việc tìm hiểu giáo dục chữ Hán cải lương, và tìm hiểu bước quá độ từ giáo dục khoa cử chữ Hán sang giáo dục Pháp – Việt những thập niên đầu thế kỷ XX trong một môn học cụ thể.
Description: 287 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58536
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01906.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.