Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58978
Title: Nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu
Authors: Lê, Thị Tuyết
Keywords: Văn học Việt Nam;Truyện ngắn;Lý luận văn học;Đỗ, Hoàng Diệu;;Nguyễn, Ngọc Tư;;Nguyễn, Thị Thu Huệ;
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Tìm hiểu về nhân vật trong truyện ngắn của ba tác giả: Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu. Nghiên cứu nhân vật nữ trong truyện ngắn của ba tác giả để thấy rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong xây dựng nhân vật của ba tác giả được xem thuộc hai thế hệ nhà văn nữ khác nhau và mang những phong cách hoàn toàn khác nhau, cũng như sự gặp gỡ ở những nét đổi mới, tiến bộ của các tác giả khi đề cập đến màu sắc nữ quyền - một hiện tượng văn hoá, xã hội của thời hiện đại. Tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật của ba tác giả qua: Nghệ thuật miêu tả ngoại hình, phân tích tâm lý và xây dựng tình huống
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58978
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01999.pdf
  • Description : 
  • Size : 367.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.