Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60084
Title: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương thông qua dạy học một số chủ đề tích hợp phần phi kim. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111
Other Titles: Development the ability to apply knowledge among students of the ethnic university-preparatory school through teaching some topics intergrated non-metallic parts
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Hóa học -- Dạy và học; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động; Kỹ năng học tập
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60084
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002817.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.