Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60091
Title: Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Trần, Kiên
Keywords: An toàn dữ liệu;Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: - Đặt vấn đề về thực trạng bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam. - Nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 27001. - Khảo sát thực trạng đảm bảo an toàn thông tin đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ cụ thể. - Từ kết quả khảo sát ở trên, xây dựng được quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho một doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam - Đánh giá và đề xuất hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo.
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60091
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008544.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.