Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60571
Title: Hiện trạng mối (Isoptera) gây hại khu phố cổ Hội An và hiệu quả kiểm soát loài mối Coptotermes gây hại chính bằng bả diệt mối BDM 10
Other Titles: Current status of Harmful Termites (Isoptera) in Hoi An Ancient Town and Effectiveness of Control of Main Harmful Coptotermes with Bait BDM 10
Authors: Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Mối;bả mối;phố cổ;mối ngầm;Coptotermes.
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng mối gây hại tại 178 công trình kiến trúc tại khu phố cổ Hội An đã xác định được 6 loài mối thuộc 2 giống và 2 họ mối. Trong đó giống Coptotermes chiếm ưu thế với 4 loài, giống mối còn lại là Cryptotermes có 2 loài. Có 102/178 công trình điều tra đang bị mối xâm hại ở các mức độ gây hại khác nhau. Có 4 loài mối được xác định là loài gây hại chính cho khu phố cổ. Mức độ gây hại của từng loài cụ thể là Coptotermes gestroi là loài gây hại nghiêm trọng nhất, tiếp đến là loài Coptotermes formosanus; C. ceylonicus và Cryptotermes domesticus. Có 77 công trình nhiễm mối Coptotermes đã được xử lý bằng bả BDM 10. Kết quả cho thấy, hiệu quả xử lý mối đạt 100% ở các công trình, trong đó: có 78,11% công trình đã đạt hiệu quả xử lý ngay trong lần đánh bả thứ nhất; 19,39% công trình cần có lần xử lý bả thứ 2 và chỉ có 2,5% số công trình bị mối gây hại nặng, cần xử lý bả thứ 3.
Description: tr. 69-78
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60571
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(8).pdf
  • Description : 
  • Size : 415.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.