Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60892
Title: Quản lý hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Đỗ, Thanh Hà
Keywords: Quản lý ngân hàng;Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. - Phân tích được những nét căn bản trong quản lý hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chỉ ra kết quả, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế. - Đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng của của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong thời gian tới, các giải pháp có giá trị tham khảo.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60892
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008699.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.