Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60896
Title: Towards the formulation of a new marketing mix strategy of Habeco in the new economic era = Xây dựng chiến lược Marketing Mix tại HABECO trong thời kỳ mới. Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Ngô, Việt Hà
Keywords: Tiếp thị (Marketing);Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Nghiên cứu này là cơ sở dữ liệu để có thể cung cấp cho Hội đồng quản trị của HABECO một số thông tin nhằm xây dựng chiến lược phát triển tổng thể của Tổng công ty. Nó cũng cho phép Ban Điều hành có thông tin mới để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm phát triển các nhãn hiệu bia Hà Nội ngày càng nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. - Nghiên cứu này có ý nghĩa rất thiết thực đối với đội ngũ bán hàng và tiếp thị để có thể hình dung được nhiều hơn về thị trường nội địa. Họ cần biết rằng sự cạnh tranh luôn hiện hữu trên thị trường và phải đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy mở rộng thị phần và duy trì vị trí cao của HABECO trong ngành bia của Việt Nam. - Nghiên cứu này được trình bày dưới hình thức nghiên cứu tình huống cho thấy sự phức tạp của một môi trường kinh doanh thực sự tại thị trường bia của thành phố Hà Nội. Mục đích của nghiên cứu này là để phát triển chiến lược kết hợp tiếp thị cho HABECO tại Hà Nội. Do đó, cần phải phân tích sản phẩm, giá cả, địa điểm, quảng cáo và chiến lược marketing hiện tại của HABECO để xây dựng chiến lược marketing trong tương lai.
Description: 66 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60896
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000233.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.