Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60956
Title: Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1975 : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Sâm
Keywords: Đảng cộng sản;Nhiệm vụ hậu phương
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Cung cấp những tư liệu lịch sử về thời kỳ xây dựng, bảo vệ hậu phương, chi viện tiền tuyến của Đảng bộ Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965 đến năm 1975. - Phục dựng lại một cách khách quan, khoa học về sự lãnh đạo của Đảng bộ Hải Phòng đối với thực hiện nhiệm vụ hậu phương thời kỳ 1965 - 1975; đúc rút một số kinh nghiệm lịch sử soi rọi cho hiện tại. - Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương; đồng thời, là tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Hải Phòng cũng như những vấn đề liên quan. - Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng.
Description: 177 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60956
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005055.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.