Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60986
Title: Teacher motivation and its influences on their classroom teaching: A case study = Động lực của giáo viên và ảnh hưởng của nó tới việc dạy học trên lớp - Một nghiên cứu trường hợp cụ thể.M.A. Thesis. Linguistics: 601401
Authors: Ngô, Thị Kim Anh
Keywords: Tiếng Anh;Dạy và học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: - Thứ nhất, lý do mà những người tham gia lựa chọn nghề giáo viên Tiếng Anh bao gồm cả động lực bên trong và bên ngoài, trong đó động lực bên trong mạnh hơn. - Thứ hai, nghiên cứu chỉ ra động lực trong quá trình dạy học của giáo viên cũng gồm động lực bên trong và bên ngoài. Mong muốn và mục đích cao nhất của giáo viên hầu như liên quan đến các nhân tố bên trong, vì vậy nghiên cứu cũng có kết quả tương tự những nghiên cứu trước là động lực bên trong mạnh hơn động lực bên ngoài. Tuy nhiên, có những yếu tố gây mất động lực dạy học như: sự thiếu động lực học của học sinh, sự thiếu công bằng giữa trường tư thục và trường công lập, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng, chương trình học thiếu tính thực tế. Dù vậy, những khó khăn này không ảnh hưởng quá lớn tới tình yêu nghề của giáo viên. - Thứ ba là sự thay đổi trong mục tiêu dạy học của giáo viên trẻ có xu hướng chuyển từ tính hữu dụng (utility values) sang giá trị về thành tựu (attainment values), hoặc chuyển từ động lực bên ngoài thành động lực bên trong (phát hiện mới so với các nghiên cứu trước). Trong khi đó, động lực dạy học của người giáo viên nhiều kinh nghiệm nhất thì có xu hướng giảm do yếu tố sức khỏe, gia đình, tuổi tác. Tuy nhiên, tất cả các giáo viên có sự vững tâm tương đối lớn đối với nghề dạy học. - Thứ tư, nghiên cứu cho thấy động lực bên trong có ảnh hưởng nhiều nhất tới việc dạy học của giáo viên, cụ thể qua việc giáo viên chuẩn bị giáo án chu đáo, thay đổi linh hoạt việc dạy học so với giáo án, tích cực tạo không khí thuận lợi cho lớp học, tích cực đổi mới việc dạy. Những ảnh hưởng này được cho là sẽ đem lại kết quả tích cực cho học sinh. - Cuối cùng, nghiên cứu phát hiện ra một vài ưu nhược điểm của việc dạy học qua quan sát thực tế ở hai giáo viên. Về cơ bản, giáo viên thể hiện sự nhiệt tình trong việc dạy học và tạo được không khí tích cực cho học sinh. Tuy nhiên có một số hạn chế của giáo viên mà có thể gây ra kết quả tiêu cực cho việc dạy học, chẳng hạn như việc nhận thức sai lầm của giáo viên về khả năng học ngôn ngữ của học sinh, sự mất cân bằng nhiệt huyết giữa các tiết học, hay thái độ thiếu tính động viên khi giao tiếp với học sinh (đây là phát hiện mới của nghiên cứu).
Description: 51 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60986
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001446.pdf
  • Description : 
  • Size : 809.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.