Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61073
Title: Tích hợp nghiệp vụ dựa trên công nghệ ESB Middleware.: Luận văn ThS. Máy tính và công nghệ thông tin
Authors: Nguyễn, Minh Tân
Keywords: Phần mềm ứng dụng;Phần mềm ứng dụng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: • Chương 1 của luận văn đã giới thiệu tổng quan về tích hợp hệ thống, các khái niệm cơ bản về lĩnh vực tích hợp hệ thống, đưa ra được lý do tại sao cần phải tích hợp hệ thống, những điểm mạnh và thách thức của việc tích hợp các hệ thống cùng với hướng tiếp cận vấn đề này. • Chương 2 của luận văn đã trình bày chi tiết về tích hợp mức dịch vụ sử dụng trục tích hợp tổng thể ESB. Chương này bao gồm các khái niệm về ESB, kiến trúc cũng như các tính năng cơ bản mà ESB cung cấp cho người phát triển cũng được trình bày chi tiết. Đồng thời chương này cũng đưa ra sự so sánh ưu nhược điểm của một số phương pháp tích hợp phổ biến hiện nay. • Chương 3 của luận văn đã đặt ra bài toán xây dựng ứng dụng hỗ trợ trong công tác phê duyệt giao dịch chuyển tiền quốc tế, đề xuất giải pháp sử dụng trục tích hợp ESB của Mule ESB để giải quyết bài toán. Sau khi đề xuất giải pháp, xây dựng và tiến hành triển khai pilot trên môi trường UAT đã thu được kết quả đánh giá tích cực từ phía người dùng, từ đó thu thập ý kiến và có những định hướng nâng cấp các chức năng trong tương lai.
Description: 65 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61073
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008758.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.