Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61075
Title: Nghiên cứu kỹ thuật dự báo thời tiết tại một khu vực phạm vi nhỏ dựa trên cường độ tín hiệu GPS qua các thiết bị thu thông minh : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Vũ, Tùng Linh
Keywords: Tín hiệu thông tin;Hệ thống truyền dữ liệu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho việc sử dụng thiết bị thu GPS nhằm hỗ trợ dự báo thời tiết.
Description: 75 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61075
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008760.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.