Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61079
Title: Thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện - qua thực tiễn tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Trần, Văn Kiệm
Keywords: Luật Bảo hiểm;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Trên cơ sở của lý luận về BHXH tự nguyện Tác giả đã đi vào nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện Pháp luật BHXH tự nguyện trên địa bàn Nghệ An, đây là mấu chốt của luận văn, vì mục đích của luận văn này là đưa ra các giải pháp về Pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện để đưa Pháp luật BHXH tự nguyện vào thực tế cuộc sống. Từ thực trạng thực hiện pháp luật BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tác giả xác định rõ những hạn chế của pháp luật BHXH tự nguyện, cũng như những vướng, mắc bất cập trong tổ chức thực hiện BHXH tự nguyện ở Nghệ An cũng như trên cả nước. Các giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật BHXH tự nguyện trên địa bàn Nghệ An là mục tiêu của luân văn mà tác giả hướng đến. Cho dù pháp luật về BHXH tự nguyện 2014 mới được đưa vào thực hiện hơn một năm nhưng đã có những vướng mắc cụ thể mà yêu cầu cần sửa đổi bổ sung. Tác giả đã mạnh dạn đưa ra các giải pháp về hoàn thiện pháp luật cũng như các giải pháp tổ chức thực hiện Pháp luật BHXH tự nguyện là kết quả quan trọng nhất của luận văn này.
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61079
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008764.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.