Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61147
Title: Hoạt động công tác xã hội với trẻ em khuyết tật tại Trung tâ Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật Thụy An - Ba Vì - Hà Nội : Luận văn ThS. Khác: 609
Authors: Dương, Thị Thanh Nga
Keywords: Công tác xã hội;Trẻ em khuyết tật
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn nghiên cứu hoat động công tác xã hội với trẻ em khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An – Ba Vì – Hà Nội. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật theo hướng chuyên nghiệp tích cực của công tác xã hội tại trung tâm, chỉ ra các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới mô hình công tác xã hội với trẻ em khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật Thụy An. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu, phương pháp phỏng vấn bằng hỏi để tìm hiểu, đánh giá thực trạng nhu cầu của trẻ em khuyết tật tại trung tâm. Từ các kết quả thu được, nghiên cứu đề ra những khuyến nghị, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động có tính chuyên môn công tác xã hội có hiệu quả hơn trong chăm sóc giúp đỡ trẻ khuyết tật tại trung tâm. Đồng thời, nghiên cứu cũng hướng đến đề xuất những biện pháp hữu hiệu về cơ chế tổ chức, phương thức hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển đối với các hoạt động này, tăng cường chất lượng các mô hình hoạt động công tác xã hội, xã hội hóa và huy động sự tham gia của toàn thể cộng đồng, xã hội đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của trẻ em khuyết tật trong cuộc sống.
Description: 127 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61147
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005075.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.