Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61151
Title: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
Authors: Trương, Chu Mai Khanh
Keywords: Bảo hiểm xã hội;Bảo hiểm y tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Hệ thống hóa những lý luận liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam. - Tìm hiểu một số kinh nghiệm quốc tế đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. - Đề xuất một số giải pháp đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Description: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61151
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005078.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.