Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61309
Title: Áp dụng pháp luật trong giải quyết án chia di sản thừa kế - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Trương, Thị Anh
Keywords: Luật dân sự;Di sản và quyền thừa kế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ về vấn đề thừa kế theo pháp luật hiện hành. Thừa kế theo pháp luật không phải là đề tài mới nhưng với sự thay đổi từng ngày từng giờ của các quan hệ xã hội, quan hệ tài sản đòi hỏi phải có những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh. Hiện nay, Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực, nhiều quy định mới đã được điều chỉnh, kể cả về thời hiệu thừa kế đã được nâng lên, những quy định về di chúc….
Description: 127 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61309
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008874.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.