Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61313
Title: Giải pháp khắc phục thực trạng án tồn đọng trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Đặng, Văn Hải
Keywords: Thi hành án (Pháp luật);Vụ án dân sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học pháp lý Việt Nam ở cấp độ luận văn Thạc sỹ Luật. Nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về cơ sở lý luận và thực tiễn khắc phục án tồn đọng trong thi hành án dân sự ở Việt Nam nói chung và ở Nghệ An nói riêng
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61313
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008878.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.