Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62141
Title: Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS và xử lý ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian trong theo dõi cháy rừng tại Việt Nam
Authors: Lê, Thanh Hà
Nguyễn, Thị Nhật Thanh
Keywords: Công nghệ thông tin;Công nghệ WebGIS
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Citation: Lê, T. H, Nguyễn, T. N. T. (2016). Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS và xử lý ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian trong theo dõi cháy rừng tại Việt Nam. Đề tài khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62141
Language: vi
Format Extent: 86 p.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000278.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.